'Dobrotolubije' po polsku

Wybór z I tomu Filokalii pt. Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta dostępny od 25 lipca 2017 u Benedyktynów z Tyńca

Benedyktyni nie zatrzymali się na opublikowanym już wyborze tekstów ze wszystkich tomów.

Ostania modyfikacja 05-10-2017